Termal Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi

Termal Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi

Termal Turizm Tesislerine Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce Turizmi Teşvik Kanununa ilişkin olarak çıkartılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre turizm yatırımı ve işletmesi belgesi verilmektedir. Bu yönetmeliğe göre, Termal Turizm Tesisleri; toprak, yer altı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile buralarda kurulan tedavi ve rekreasyon amaçlı üniteleri içeren termal konaklama tesisleri veya termal kür tesisleridir. Bu tesislerdeki tedavi edici unsurların özellikleri, bu unsurların tıbbi yönden değerlendirilmeleri ile doğal özelliklerinin ve çevrelerinin korunmalarına ilişkin esaslar, tedavi sırasındaki tıbbi ve teknik koşullar, tıbbi personelin nitelik ve nicelikleri gibi konular Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Turizm yatırımı ve işletmesi belgesi taleplerinde Sağlık Bakanlığından alınacak izin belgesi ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğümüze başvurulur.
Termal Konaklama Tesisleri: Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğinde tanımlanan asli konaklama tesisleri ile birlikte işletilip belgelendirilen ve bünyesinde yer aldıkları konaklama tesislerinin tür ve sınıfı da belirtilerek isimlendirilen termal tesislerdir. Bu tesisler ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

1.    Tesis bünyesinde bulunmaması halinde ikinci sınıf lokanta,
2.    Çeşitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler,
3.    Açık alanlarda özenli çevre düzenlemesi,

Termal Kür Tesisleri: Bünyesinde konaklama yapılmadan kür programı çerçevesindeişletilip belgelendirilen termal tesislerdir. Bu tesisler aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

1.    Giriş tesisleri ve satış ünitesi,
2.    Birinci sınıf lokanta veya ikinci sınıf lokanta ile kafeterya,
3.    Çeşitli spor aktiviteleri imkan verecek düzenlemeler,
4.    Açık alanlarda özenli çevre düzenlemesi.

Kaynak : Kültür Bakanlığı